Informujemy, że w Komendzie Powiatowej PSP w Wałczu  dni 2 maja 2017r. oraz 16 czerwca 2017r. zostały ustalonymi dniami wolnym od służby i pracy z jednoczesnym obowiązkiem odpracowania ich w dni 13 maja 2017r. i 24 czerwca 2017r.