9 czerwca 2017 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu odbyła się trzecia edycja konkursu pierwszej pomocy dla szkół gimnazjalnych o puchar Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu.

 

W trakcie dwuetapowego konkursu rywalizowały ze sobą cztery drużyny. Uczestnicy rozwiązywali zadania teoretyczne w formie testu i wykonywali praktyczne  czynności ratownicze w pozorowanych scenkach. Nad przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska.

Udzielenie pierwszej pomocy przez świadków zdarzenia jest szczególnie ważne. Właściwie prowadzona resuscytacja krążeniowo-oddechowa znacznie zwiększa szanse na przeżycie osoby z nagłym zatrzymaniem krążenia. Jak pokazują statystyki rozpoczęcie RKO przez świadków zdarzenia daje trzykrotny wzrost przeżywalności. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie przygotowania i udziału w konkursach pierwszej pomocy stwarzają  możliwość działania w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia i życia.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

Miejsce 1 drużyna z Zespołu  Szkół  w  Piecniku.  

Miejsce 2 drużyna  z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II z Człopy           

Miejsce 3 drużyna Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie.

Miejsce 4 drużyna z Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Roberta Schumana w Wałczu.

Nagrodę główną w konkursie zwycięska drużyna odebrała w dniu 12 czerwca 2017 r.  Była to służba w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Wałczu, podczas której laureaci mieli możliwość zapoznać się z organizacją pracy w Komendzie Powiatowej PSP, wziąć  udział w ćwiczeniu doskonalącym z zakresu działań ratowniczych razem ze strażakami czy pogłębić swoją wiedzę z zakresu pierwszej pomocy.

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 5