22 czerwca 2017 r. na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałczu strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej  w Wałczu oraz Specjalistyczna Grupa Wodno-Nurkowa z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile przeprowadzili pokazy dla uczniów z Gimnazjum nr 2 w Wałczu oraz Gimnazjum z Chwiramu promujące zasady bezpiecznego zachowania podczas wypoczynku nad wodą.

Omówiono bezpieczne korzystanie z otwartych kąpielisk, zaprezentowano model akcji ratowniczej oraz zespół czynności obejmujący bezprzyrządowe utrzymywanie drożności dróg oddechowych oraz podtrzymywanie oddychania i krążenia – BLS (ang. Basic Life Support) u osoby wyciągniętej z wody.

Dodatkowo strażacy z Piły zaprezentowali i omówili sprzęt będący na wyposażeniu Specjalistycznej Grupy Wodno – Nurkowej.

Kampania „Kręci mnie bezpieczeństwo” organizowana jest pod patronatem Pana Mariusza Błaszczaka - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

  • 1
  • 2