26 czerwca 2017 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu odbyły się warsztaty tematyczne z zakresu prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych podczas  pożarów wewnętrznych.

 

Szkolenie zostało przeprowadzone przez liderów CFBT (Compartment Fire Behaviour Training) z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Tematyka wykładów obejmowała następujące zagadnienia:

  • pożar i jego fazy rozwoju,
  • palność gazów pożarowych, zaprezentowana na spalanych modelach drewnianych domków,
  • zjawiska zachodzące podczas pożarów wewnętrznych,
  • znaczenie wentylacji.

W trakcie części praktycznej warsztatów zaprezentowane zostały:

  • techniki operowania prądami gaśniczymi,
  • zasady otwierania drzwi w osłonie prądu gaśniczego do pomieszczeń, w których rozwija się pożar,
  • techniki przemieszczania się z linią wężową.

Łącznie w warsztatach udział wzięło 23 strażaków.

Za przekazaną cenną wiedzę i poświęcony prywatny czas serdecznie dziękujemy.

    

  • 1
  • 2