26 stycznia 2018 r.  w siedzibie Gminy Wałcz odbyło się coroczne posiedzenie Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wałczu poświęcone podsumowaniu działalności jednostek w roku 2017.

W spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy Wałcz Jan Matuszewski, Vice Wójt Paweł Kosmalski Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Wałcz st. kpt Dariusz Lubianiec, druh Jerzy Diwyk oraz prezesi i naczelnicy jednostek OSP Gminy Wałcz.W trakcie spotkania Komendant Ochrony Przeciwpożarowej Gminy Wałcz Mirosław Gruchot przedstawił szczegółowe sprawozdanie z działalności poszczególnych jednostek OSP w 2017 r. Łącznie wszystkie jednostki z terenu gminy uczestniczyły w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. w 79 akcjach ratowniczo-gaśniczych (w tym 25 pożarów, 50 miejscowe zagrożenia, 4 alarmy fałszywe). Na spotkaniu poruszano również sprawy organizacyjne oraz potrzeby sprzętowe które zgłaszali przedstawiciele jednostek OSP.

W trakcie spotkania Wójt Gminy Wałcz poinformował że w 2018 roku podejmie działania zmierzające do zakupu nowego samochodu pożarniczego z przeznaczeniem dla jednostki OSP Rudki. Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wałczu przedstawił informację na temat szkoleń przeznaczonych dla członków osp planowanych w 2018 r. oraz termin powiatowego oraz wojewódzkiego dnia strażaka. Przekazał również podziękowania za aktywny udział druhów w akcjach ratowniczych na terenie Gminy Wałcz i powiatu wałeckiego.

 

  • _DSC0164
  • _DSC0167
  • _DSC0168