W dniu 24 lutego 2018 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu rozpoczęła szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Do udziału w szkoleniu zgłoszono 38 strażaków z terenu powiatu wałeckiego.

Szkolenie realizowane jest w oparciu o systemem szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP w listopadzie 2015 roku  oraz na podstawie rozkazu organizacyjnego Komendanta Powiatowego PSP w Wałczu. Kadra szkoleniowa wykładowców i instruktorów  została wyłoniona spośród oficerów i aspirantów naszej komendy. Celem szkolenia jest przygotowanie strażaków ratowników OSP do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań podczas działań ratowniczo – gaśniczych. Szkolenie przeprowadzone zostanie w wymiarze 126 godzin zajęć dydaktycznych, w tym:

  • zajęcia dydaktyczne 120 godzin,
  • egzamin – 6 godzin.

Plan nauczania przewiduje:

  • 59 godzin zajęć teoretycznych (w formie e – learningowej) zakończonych egzaminem,
  • 67 godzin zajęć praktycznych zakończonych egzaminem.

Pierwsza część szkolenia w formie e – learningowej zakończyła się egzaminem teoretycznym w dniu 17 marca 2018 roku. Do egzaminu teoretycznego przystąpiło 33 strażaków. Egzamin przeprowadziła Komisja powołana przez Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie. Komisji przewodniczył kpt. Zbigniew Węglewski, natomiast członkami komisji byli kpt. Mirosław Gruchot, asp. sztab. Rafał Hnat oraz asp. Marcin Kulczyk.

            Obecnie prowadzone jest szkolenie praktyczne, które zakończy się egzaminem w dniu 29 kwietnia 2018 roku.

  • 1
  • 2
  • 3

 

 

Opracował: kpt. Zbigniew Węglewski

Fot. Archiwum KPPSP Wałcz