25 maja  2018 r. na placu przy Urzędzie Miasta w Wałczu odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka 2018.

W uroczystości uczestniczyli: wz. wicewojewody zachodniopomorskiego Pan Zenon Szczybyło zastępca dyrektora wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego zachodniopomorskiego urzędu wojewódzkiego, zastępca zachodniopomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Marek Popławski,  burmistrzowie/wójt i inni przedstawiciele powiatowych i gminnych władz samorządowych, kierownicy jednostek powiatowych, służb, inspekcji i straży, dowódcy jednostek wojskowych Garnizonu Wałcz, przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, nadleśniczowie z terenu powiatu wałeckiego i nadleśniczy nadleśnictwa Głusko, członkowie koła terenowego emerytów i rencistów pożarnictwa w Wałczu, przedstawiciele zarządów związku OSP z terenu powiatu wałeckiego, prezesi jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz główni adresaci strażacy i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Wałczu wraz z rodzinami. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru KP PSP w Wałczu
i złożeniem meldunku zastępcy zachodniopomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP  bryg.  Markowi Popławskiemu przez dowódcę uroczystości kpt. Mirosława Gruchota.

Następnie komendant powiatowy PSP w Wałczu kpt. Maciej Mleczarek powitał zaproszonych gości i wygłosił okolicznościowe przemówienie, a także wspomniał
o  przypadającej na 2018 rok 100-letniej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

W dalszej części uroczystości nastąpiło wyczytanie awansów i odznaczeń, które wręczone zostały podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Myśliborzu w dniu 19 maja 2018r., a następnie wręczenie awansów na wyższe stopnie służbowe w korpusie podoficerów przez zastępcę zachodniopomorskiego komendanta wojewódzkiego bryg. Marka Popławskiego:

 • na stopień starszego ogniomistrza: ogn. Krzysztofowi Chmielewskiemu, ogn. Marcinowi Praźmo, ogn. Jarosławowi Ryło, ogn. Jackowi Skotnickiemu, ogn. Annie Żeleźniak,
 • na stopień ogniomistrza: mł. ogn. Karolowi Janikowi, mł. ogn. Grzegorzowi Kowalskiemu,
 • na stopień starszego sekcyjnego: sekc. Łukaszowi Gąsiorowskiemu, sekc. Maciejowi Malec, sekc. Tomaszowi Szewczykowi.

Kolejnym punktem było wręczenie aktów mianowania
na wyższe stanowiska służbowe przez komendanta powiatowego PSP kpt. Macieja Mleczarka:

 • na stanowisko dowódcy zmiany – kpt. Patrykowi Gąsior,
 • na stanowisko inspektora ds. kwatermistrzowsko-technicznych – mł. asp. Tomaszowi Matusiakowi,
 • na stanowisko starszego ratownika medycznego służby – st. sekc. Marcinowi Zarębie,
 • na stanowisko starszego ratownika-kierowcy – mł. ogn. Jackowi Makohon,
 • na stanowisko starszego ratownika  – sekc. Michałowi Chojnackiemu.

Podczas uroczystości nastąpiło także wręczenie wyróżnień. Starosta Wałecki wyróżnił:
kpt. Zbigniewa Węglewskiego, mł. asp. Grzegorza Brusiło, st. ogn. Annę Żeleźniak;   Burmistrz Miasta Wałcza wyróżniła: st. ogn. Dariusza Świercz, ogn. Pawła Glazińskiego,
st. sekc. Marcina Zarębę; a Wójt Gminy Wałcz: kpt. Mirosława Gruchot, asp. Arkadiusza Śliwińskiego, mł. ogn. Sebastiana Kolendę.

W trakcie apelu zastępca zachodniopomorskiego komendanta wojewódzkiego bryg. Marek Popławski odczytał decyzję komendanta głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego dotyczącą włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Golcach
do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, a następnie w  asyście komendant powiatowy PSP w Wałczu kpt. Macieja Mleczarka dokonał uroczystego włączenia jednostki do ksrg.

Pod koniec uroczystości zastępca komendanta powiatowego PSP w Wałczu mł. bryg. Dariusz Lubianiec odczytał list ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego. Głos zabrali również zaproszeni goście, którzy dziękowali strażakom PSP
i OSP  za ofiarną służbę na rzecz bezpieczeństwa i gratulowali wszystkim odznaczonym, awansowanym i wyróżnionym.

Po zakończeniu uroczystości zaproszeni goście udali się na okolicznościowy poczęstunek,
a strażacy KP PSP w Wałczu przeprowadzili pokaz sprzętu i pokaz z zakresu ratownictwa medycznego dla mieszkańców miasta Wałcza.

 

 • 1
 • 2
 • 3

Opracowała: Magdalena Huzar, KPPSP Wałcz

Zdjęcia: Wojciech Pastuszak, pracownik Starostwa Powiatowego w Wałczu