15 września 2018 r.  na terenie zakładu Żywiec Zdrój SA w Mirosławcu przeprowadzone zostały ćwiczenia Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Mirosławiec.

Ćwiczenia zostały przeprowadzone według dwóch scenariuszy:

  • pożar obiektu magazynowego stwarzający zagrożenie dla hali produkcyjnej,
  • poparzenie pracownika technicznego substancją chemiczną

Ćwiczenia praktyczne poprzedzone zostały szkoleniem dla strażaków ochotników z zakresu, zasad prowadzenia korespondencji radiowej oraz prowadzenia działań gaśniczych

Celem ćwiczeń było sprawdzenie procedury przeprowadzenia ewakuacji przez kierownictwo zakładu,doskonalenie umiejętności organizowania i prowadzenia działań gaśniczych na obiektach zakładu,utrwalanie umiejętności prowadzenia działań ratowniczych w dziedzinie ratownictwa chemicznego na poziomie podstawowym,doskonalenie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy,zapoznanie z warunkami budowlanymi oraz zagrożeniami pożarowymi przedmiotowego zakładu.

  • 1
  • 2