Podczas uroczystej zbiórki 11 grudnia 2015 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Wałczu nastąpiło wręczenie aktów włączenia do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego Wojskowej Straży Pożarnej 104 Batalionu Zabezpieczenia Wielonarodowego Korpusu Północny Wschód z/s w Wałczu, nadanych decyzją Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Wiesława Leśniakiewicza. Akt włączenia odebrał Dowódca 104 Batalionu Zabezpieczenia ppłk. Sławomir Gembarski i Komendant Wojskowej Straży Pożarnej mł.chor. Arkadiusz Nowakowski. Dowództwu towarzyszyli strażacy ratownicy WSP. To pierwsze tego rodzaju włączenie na terenie powiatu wałeckiego. Wzmocnione siły sytemu niewątpliwie wpłyną na podniesienie poziomu zabezpieczenia ratowniczego naszego powiatu i efektywność współdziałania. Jednocześnie nastąpiło wręczenie aktu włączenia do KSRG Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piecniku przedłużające ten status na kolejny 3 letni okres. Akt włączenia odebrał druh Naczelnik Maciej Koźlarek.

 

W uroczystości uczestniczyli także Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Zastępca Burmistrza Mirosławca Dariusz Bartosik, Szef Inspektoratu WOP w Szczecinie ppłk. Robert Szubert, Komendant Gminny Związku OSP RP w Mirosławcu druh Leszek Mazur oraz Prezes Jednostki OSP w Szwecji druh Leonard Bączkowski i Prezes Jednostki OSP w Dębołęce druh Grzegorz Broś.

 

Wręczenia aktów włączenia jednostek do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego dokonał Komendant Powiatowy PSP w Wałczu bryg. mgr inż. Kazimierz Maciejewski, a dowódcą uroczystości był Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wałczu st.kpt. mgr inż. Dariusz Lubianiec.

 

Opracowanie: bryg. Kazimierz Maciejewski

 

Zdjęcia: kpt. Zbigniew Węglewski

  • 1-2
  • 2-2
  • 3-2
  • 4-1
  • 5
  • 6
  • 7