W dniach od 16 do 19 czerwca 2009r w Kielcach odbywała się Międzynarodowa Wystawa Ratownictwa i Techniki Przeciwpożarowej „EDURA 2009”. W dniu 17 czerwca 2009 roku w targach uczestniczył Komendant Powiatowy PSP w Wałczu mł. bryg. mgr inż. Kazimierz Maciejewski. W ramach programu targów odbyło się spotkanie służbowe kierownictwa Komendy Głównej PSP oraz Podsekretarza Stanu MSWiA Zbigniewa Sosnowskiego z Komendantami Powiatowymi/Miejskimi PSP. Podczas spotkania służbowego z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. mgr inż. Wiesławem Lęśniakiewiczem, Zastępcą KG PSP nadbryg. mgr inż.. Markiem Kowalskim oraz Dyrektorem Biura Rozpoznawania Zagrożeń bryg. dr inż. Pawłem Janikiem zostały przedstawione perspektywy zmian legislacyjnych obejmujące zakres organizacyjno – kadrowy, kontrolno – rozpoznawczy oraz zamierzenia logistyczne.

 

Tematyka ratownicza nakreślała między innymi plan wdrożenia systemu powiadamiania ratunkowego, unowocześniania systemów informatycznych i oprogramowania do tworzenia baz danych o obiektach i zagrożeniach. Komendanci Powiatowi/Miejscy PSP zostali zapoznani z informacją o realizacji inwestycji oraz koniecznymi korektami związanymi z finansowaniem w ramach programu modernizacyjnego „służb mundurowych”.

 

Szczególe zainteresowanie logistyczne Komendanta Powiatowego PSP w Wałczu podczas targów skupione było na zapoznaniu się z ofertą na rynku samochodów specjalnych do ratownictwa wysokościowego. Wynikało to z potrzeby wymiany w najbliższych latach samochodu specjalnego z wysięgnikiem hydraulicznym.

 

TD/TD

  • 145
  • 146
  • 147

W dniu 29 maja 2009 roku o godzinie 1000 Powiatowe Stanowisko Kierowania w Wałczu otrzymało zgłoszenie o rozszczelnieniu cysterny, do którego doszło w Wałczu przy ul. Budowlanych. Zadysponowane do akcji ratowniczej siły i środki dokonały rozpoznania sytuacji. Stwierdzono, że w cysternie samochodowej o pojemności 18m3 w wyniku uszkodzenia zaworu spustowego doszło do wycieku przewożonego „kwasu octowego”. Z uszkodzonego zbiornika wyciekło około 200 litrów cieczy. W założonej strefie zagrożenia znajdowała się przychodnia rehabilitacyjna, w której przebywało około 30 osób. Kierujący działaniami ratowniczymi mł. bryg. Jan Kaczanowicz podzielił teren akcji na dwa odcinki bojowe. Ratownicy pierwszego odcinka bojowego dowodzonego przez asp. sztab. Adama Szymczyka w ubraniach gazoszczelnych likwidowali wyciek. Zadaniem drugiego odcinka bojowego dowodzonego przez asp. sztab. Jacka Miechówkę było przeprowadzenie akcji ewakuacyjnej z zagrożonego obiektu. Zebrane informacje KDR przekazał do powołanego na potrzeby działań „Zespołu analiz” wchodzącego w skład sztabu akcji, który dokonał wyliczeń strefy zagrożenia. Na szczęście były to tylko ćwiczenia. Kierujący ćwiczeniami Naczelnik Wydziału ds. Operacyjno - Szkoleniowych kpt. Dariusz Lubianiec podsumowując powiedział, że miały one na celu sprawdzenie umiejętności organizowania i prowadzenia działań ratownictwa chemiczno – ekologicznego oraz weryfikację zasad postępowania na wypadek ewakuacji obiektu. Dodatkowo rozpoznano zaopatrzenie wodne, stan dróg pożarowych oraz doskonalono współdziałanie ze służbami i podmiotami wspomagającymi. W ćwiczeniach uczestniczyły jednostki ochrony przeciwpożarowej PSP, OSP, WSP oraz Policja i Żandarmeria Wojskowa. Założone cele zostały osiągnięte a uczestniczące w ćwiczeniach służby wykazały się profesjonalizmem w wykonywaniu powierzonych zadań.

 TD/TD

  • 211
  • 212
  • 213

 

„Projekt planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy w Polsce”

Polska jako Państwo Członkowskie Unii Europejskiej przystąpiła do programu mającego na celu osiągnięcie dobrego stanu wód i środowisk wodnych do 2015 roku. Obszar naszego kraju został podzielony na 10 obszarów dorzeczy. Województwo Zachodniopomorskie jak i powiat wałecki zostały włączone do obszarów dorzecza Odry
i dorzecza Ucker.

Konsultacje społeczne projektów rozpoczęto 22 grudnia 2008r a zakończenie planowane jest na 22 czerwca 2009r.

Pisemne uwagi i wnioski do w/w projektów oraz wypełnione ankiety można przekazywać na Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie lub na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt email lub tel. 091 4411235, 091 4411236

 

Informacaja na stronę internetową: www.kzgw.gov.pl

 

W dniu 1 maja 2009r. o godzinie 231 w Wałczu przy ul. Budowlanych 10 doszło do pożaru budynku garażowo – magazynowego. Obiekt przylegał do hali magazynowej, w której składowane były elementy karoserii samochodów osobowych. W odległości 15m od budynku znajdowała się hala produkcyjna fabryki okien „STOLPLASTIK”. Tylna ściana palącego się obiektu sąsiadowała z kompleksem ogródków działkowych, na których jedna z altanek usytuowana była w odległości 2m od garażu. Wewnątrz palącego się obiektu znajdowały się dwa autobusy Jelcz i Autosan, wyposażenie warsztatowe, urządzenia linii technologicznej do produkcji napojów oraz elementy konstrukcyjne do montażu hali magazynowej o powierzchni około 400m2 i materiały budowlane. Dojazd do pożaru jednostek Ochrony Przeciwpożarowej nastąpił po upływie 8 minut. W chwili przybycia na miejsce zdarzenia pierwszej jednostki cały obiekt w jego przestrzeni objęty był pożarem a płomienie sięgały kilka metrów ponad powierzchnię dachu, w tym czasie następowały wybuchy zbiorników paliwa, opon garażowanych autobusów i butli z gazem w altance. Działania zastępów Straży Pożarnej skoncentrowane były na obronie sąsiedniego obiektu magazynowego części samochodowych oraz hali produkcyjnej okien PCV i zabezpieczeniu stacji redukcyjnej gazu ziemnego. Równocześnie prowadzono gaszenie palącego się budynku garażowo – magazynowego i altany. W wyniku pożaru spaleniu i zniszczeniu uległ budynek garażowo – magazynowy o powierzchni 1125m2 oraz znajdujące się w nim materiały i urządzenia. Ogółem w akcję ratowniczo - gaśniczą trwającą 6 godzin i 18 minut były zaangażowane 12 zastępów straży pożarnej oraz 50 ratowników. W działania ratownicze były również zaangażowane służby energetyczne oraz policja. Starty wstępnie oszacowano na 700 tys. zł. Uratowano mienie na kwotę 530 tyś. zł. Dochodzenie w sprawie ustalenia przyczyn pożaru prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Wałczu.

 TD/TD

  • 311
  • 312
  • 313