W siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wałczu odbyło się uroczyste podsumowanie powiatowych eliminacji XIV edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych „XX lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą, tak nas malują". Konkurs został zorganizowany przez Starostwo Powiatowe, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wałczu oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu.Do konkursu zgłoszono 67 prac w czterech kategoriach: grupa młodsza 6-8 lat, grupa średnia 9-12 lat, grupa starsza 13-16 lat oraz uczniowie niepełnosprawni.Jury konkursowe pod przewodnictwem plastyka Mirosławy Szymańskiej wyłoniło laureatów, których prace reprezentować będą powiat wałecki na eliminacjach wojewódzkich w Szczecinie.Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród dla laureatów konkursu odbyło się w dniu 15 marca 2012r.

W grupie pierwszej zwyciężył Karol Leśniewicz z Przedszkola nr 5 w Wałczu. Kolejne lokaty zajęli Daniela Czuba ZSM Nr 1 w Wałczu, Agata Miękus ZSM Nr 1 w Wałczu, Adam Gładki SP w Płocicznie i Martyna Szott ZSM Nr 1 w Wałczu. W grupie drugiej pierwsze miejsce zajęła Gabriela Gradek SP w Płocicznie, a kolejne Kamil Suszek SP w Płocicznie, Konrad Pora ZSM Nr 1 w Wałczu, Aleksandra Littwin ZSM Nr 1 w Wałczu i Zuzanna Adamczyk SP w Płocicznie. W grupie starszej jury wyróżniło Klaudię Kubiak ZSM Nr 1 w Wałczu, Bartosza Kociubę Gimnazjum w Człopie, Wiesława Sadłek Gimnazjum w Człopie, Paulinę  Piotrowską ZSM Nr 1 w Wałczu oraz Damiana Badowskiego Gimnazjum w Człopie. W kategorii uczniów niepełnosprawnych wyróżnienia na szczeblu powiatowym otrzymali Sylwester Pawlak –  Człopa, Sześciolatki „Biedronki” - Przedszkole nr 5 w Wałczu, Weronika Wojciechowska - WTZ w Wałczu, Mateusz Sowiński - ZSM Nr 1 w Wałczu oraz Roksana Agatowska – SP Marcinkowice. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsora konkursu Starostwo Powiatowe w Wałczu.  Wszystkie nadesłane prace konkursowe zostały wysoko ocenione przez Jury za formę ich wykonania oraz przekaz artystyczny. Starosta Wałecki pan Bogdan Wankiewicz w swej wypowiedzi podziękował uczestnikom konkursu, ich opiekunom oraz organizatorom za duży wkład pracy w propagowanie zagadnień dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Starosta podkreślił jak niebezpieczny i odpowiedzialny jest to zawód oraz jak ważną rolę w codziennym życiu społeczności lokalnej odgrywają strażacy.
Komendant Powiatowy PSP w Wałczu mł. bryg. Kazimierz Maciejewski w sposób szczególny podziękował dh. Sylwestrowi Pawlakowi za jego pasje do Straży Pożarnej oraz przekazał laureatowi pamiątkowe zdjęcia z pobytu w KP PSP w Wałczu.
  • q11
  • q12
  • q13
  • q14
  • q15
  • q16