Najnowsze

W dniu 13.03.2015 r. o godz. 700  na trasie K22 Wałcz – Ostrowiec doszło do wypadku drogowego, w którym uczestniczyły dwa samochody osobowe marki Honda Civic.
Więcej…
W dniu 24 lutego 2015 r. w ramach ogólnopolskiej akcji społecznej „NIE DLA DYMU” realizowanej pod patronatem Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej została przekazana dla Rodzinnego Domu Dziecka w Ostrowcu prowadzonego przez Państwa Węclewskich,w którym zamieszkuje ośmioro dzieci gaśnica domowa zakupiona  przez Fundację ORLEN-DAR SERCA.
Więcej…
W dniu 20 lutego 2015 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu odbyła się narada poświęcona podsumowaniu działalności komendy w 2014 roku. W naradzie uczestniczyli nadbryg. Henryk Cegiełka Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP, Starosta Wałecki Bogdan Wankiewicz, podinsp. Jacek Cegieła  Komendant Powiatowy Policji w Wałczu, Powiatowy Inspektor...
Więcej…
W dniu 21 lutego 2015 po. godz.2200  miał miejsce pożar altanki na ul. Ciasnej w Wałczu.
Więcej…
W dniu 02.02.2015 przed godziną 1800 doszło do pożaru w warsztacie samochodowym w miejscowości Witankowo. Działania strażaków polegały na podaniu prądów środka gaśniczego na palące się wyposażenie warsztatu.
Więcej…
W czasie ferii zimowych strażacy Komendy Powiatowej PSP w Wałczu przeprowadzili dla ok. 150 dzieci, które w ramach wypoczynku zimowego uczestniczyły w zajęciach zorganizowanych w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie miasta Wałcza pogadanki na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz praktyczne szkolenia obejmujące zasady bezpiecznego zachowania, wzywanie służb...
Więcej…

Dzień Strażaka 2012 w Wałczu

W dniu 5 maja 2012 r. w kościele p.w. św. Antoniego z Padwy w Wałczu odbyła się uroczysta msza święta w intencji strażaków Powiatu Wałeckiego odprawiona przez ks. dziekana prałata dr Antoniego Badurę. Po nabożeństwie odbył się piknik przy grillu na ogrodach u Braci Mniejszych Kapucynów. W nabożeństwie i w pikniku uczestniczyli strażacy PSP i OSP wraz z rodzinami oraz przedstawiciele władz powiatowych, gminnych, a także służb współdziałających. Druga, już służbowa część obchodów odbyła się w dniu 10 maja 2012r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu. W uroczystej zbiórce uczestniczyli strażacy i pracownicy służby cywilnej KP PSP w Wałczu oraz przedstawiciele zarządów jednostek OSP powiatu wałeckiego. Wśród zaproszonych gości byli Zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie st. bryg. mgr inż. Roman Budynek oraz władze samorządowe z terenu powiatu Wałeckiego na czele z Wicestarostą Wałeckim Panem Jerzym Goszczyńskim. Swoją obecnośćią w uroczystej zbiórce zaszczycili strażaków ponadto Vice Prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wałczu druh Jerzy Bekker, Prokurator Rejonowy, Komendant Powiatowy Policji oraz Dowódcy Jednostek Wojskowych Garnizonu Wałcz i Komendanci Miejsko-Gminni OSP z terenu powiatu. Komendant Powiatowy PSP w Wałczu mł. bryg. mgr inż. Kazimierz Maciejewski przyjął ślubowanie strażaka w służbie przygotowawczej Tomasza Dudy. W wystąpieniu okolicznościowym Komendant Powiatowy przybliżył zebranym zarys historyczny i drogę przeobrażania się Zawodowej Straży Pożarnej w funkcjonującą od 20 lat Państwową Straż Pożarną. Mówiąc o jubileuszu 20 lecia PSP i wdrożenia obowiązujących ustaw pożarniczych podkreślił ich kompleksowość i społeczne znaczenie. W dalszej części dokonał wręczenia aktu mianowania na stopień starszego strażaka strażakowi Dawidowi Samborskiemu. Zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie st. bryg. mgr inż. Roman Budynek wręczył akty mianowania na wyższe stopnie pożarnicze w korpusie podoficerskim i aspiranckim oraz dyplomy Komendanta Głównego PSP.  Starosta Powiatowy oraz Burmistrz miasta Wałcza wyróżnili funkcjonariuszy upominkami i dyplomami celebrity news gratulacyjnymi.
a)      Awanse w
stopniach:

1.      w korpusie oficerów stopień mł. kapitana:

-          asp. Mirosław Gruchot

-          mł. asp. Zbigniew Węglewski.
Uroczysta promocja odbyła się na PLacu Piłsudsiego w Warszawie 4 maja 2012 r.

 

2.      w korpusie aspirantów do stopnia aspiranta sztabowego:

-          st. asp. Arkadiusz Terlecki,

3.      w korpusie aspirantów do stopnia starszego aspiranta:

-          asp. Maciej Mleczarek,

4.      w korpusie podoficerów do stopnia młodszego ogniomistrza:

-          st. sekc. Annę Żeleźniak,

-          st. sekc. Krzysztofa Chmielewskiego,

-          st. sekc. Grzegorza Kasperowicza,

-          st. sekc. Marcina Praźmo,

-          st. sekc. Jarosława Ryło,

-          st. sekc. Jacka Skotnickiego,

-          ogn. Ryszard Bończaszek,

5.      w korpusie podoficerów do stopnia starszego sekcyjnego:

-          sekc. Pawła Glazińskiego,

6.      w korpusie szeregowców do stopnia starszego strażaka:
-          str. Dawid Samborski.

b)      Dyplomem Komendanta Głównego PSP z okazji 20-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej uhonorowano:

-          st. ogn. Ryszard Bończaszek,

-          st. asp. Andrzej Gąsiorowski,

-          asp. sztab. Rafał Hnat,

-          asp. sztab. Dariusz Kociuba,

-          mł. bryg. Mirosław Kosikowski,

-          asp. sztab. Ryszard Kowalczyk,

-          mł. bryg. Kazimierz Maciejewski,

-          st. ogn. Lech Marchewka,

-          asp. sztab. Adam Szymczyk.

c)      Dyplomem okolicznościowym Komendanta Powiatowego PSP w Wałczu z okazji jubileuszu 20 lat funkcjonowania PSP za współdziałanie w działalności operacyjno - ratowniczej uhonorowano:

-          Jednostkę OSP Człopa,

-          Jednostkę OSP Mielęcin,

-          Jednostkę OSP Wołowe Lasy,

-          Jednostkę OSP Broniowo,

-          Jednostkę OSP Mirosławiec

-          Jednostkę OSP Piecnik,

-          Jednostkę OSP Lubiesz,

-          Jednostkę OSP Marcinkowice,

-          Jednostkę OSP Tuczno,

-          Jednostkę OSP Dębołękę,

-          Jednostkę OSP Golce,

-          Jednostkę OSP Rudki,

-          Jednostkę OSP Szwecję,

-          Jednostkę OSP Wiankowo,

-          Komendę Powiatową Policji w Wałczu,

-          104 Batalion Zabezpieczenia w Wałczu,

-          Nadleśnictwo Człopa,

-          Nadleśnictwo Mirosławiec,

-          Nadleśnictwo Tuczno,

-          Nadleśnictwo Płytnica,

-          Nadleśnictwo Wałcz.

d)     Podziękowaniem Komendanta Powiatowego PSP w Wałczu w uznaniu wsparcia logistycznego działalności Komendy Powiatowej PSP w Wałczu uhonorowano:

-       Pana Macieja Błońskiego – Właściciela Firmy „HYDRO-BUD”,

-          Pana Romana Dykiera – Właściciela Firmy „LARIX”,

-          Pana Stanisława Górskiego - Właściciela Firmy „HYDROLOG”,

-          Pana Grzegorza Maciejasza - Właściciela Firmy „ADMIRAL”,

-          Pana Piotra Sawickiego – Właściciela Firmy SAW-BUD”,

-          Pana Bartosza Siemińskiego – Właściciela Firmy „ENERGOINSTAL”.

e)      Starosta Wałecki za szczególne zaangażowanie w realizacji zadań służbowych wyróżnił upominkami i dyplomami:

-                mł. bryg. Mirosława Kosikowskiego,

-                st. sekc. Tomasza Kur,

-                sekc. Grzegorza kowalskiego.

f)       Burmistrza Miasta Wałcza za wzorową postawę i zaangażowanie w realizację zadań służbowych wyróżnił upominkami:

-                kpt. Dariusza Lubianiec,

-                st. ogn. Przemysława Szcześniaka,

-                st. sekc. Jarosława Ryło,

-                st. sekc. Jacka Skotnickiego,

-                st. str. Konrada Szczechowskiego,

Zaproszeni goście życzyli strażakom wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów. Obchody Dnia Strażaka zakończyły się okolicznościowym poczęstunkiem.
 
Free business joomla templates

Ta witryna wykorzystuje cookies. Aby dowiedzieć się więcej o cookies i jak je usunąć kliknij na link. Informacja o cookies.

Akceptacja cookies.

EU Cookie Directive Module Information