p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Wałczu

kpt.mgr inż. Maciej Mleczarek p.o. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wałczukpt. mgr inż. Maciej Mleczarek

Sekretariat tel. (48) 67 258 9471 wew. 20

 Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wałczu

st.kpt.mgr inż. Dariusz Lubianiec Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wałczust. kpt. mgr inż. Dariusz Lubianiec

Sekretariat tel. (48) 67 258 9471 wew. 25