Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacji i kadr

Starszy specjalista ds. organizacji i kadr

mgr Magdalena Huzar Starszy Specjalista ds organizacji i kadrmgr Magdalena Huzar

Tel.: (48) 67 258 9471 wew. 25

Dowództwo jednostki ratowniczo-gaśniczej

Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej

bryg.inż.Mirosław Kosikowski Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gasniczejbryg. inż. Mirosław Kosikowski

Tel.: (48) 67 258 9471 wew. 40

Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej

kpt.mgr Mirrosław  Gruchot Zastępca Dowódcy jednostki Ratowniczo - Gasniczejkpt. mgr Mirosław Gruchot

Tel.: (48) 67 258 9471 wew. 28

Sekcja ds. finansów

Główny księgowy

ogn.mgr Anna Żeleźniak Główna Ksiegowaogn. mgr Anna Żeleźniak

Tel.: (48) 67 258 9471 wew. 23

Samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno – rozpoznawczych

Specjalista ds. kontrolno – rozpoznawczych

mł.asp. mgr Marcin Kulczyk Starszy Specjalista ds kontrolno - rozpoznawczychmł. asp. mgr Marcin Kulczyk

Tel.: (48) 67 258 9471 wew. 21

Wydział ds. operacyjno-szkoleniowych

Starszy specjalista ds. operacyjno-szkoleniowych

kpt.mgr Zbigniew Węglewski Starszy Specjalista ds operacyjno - szkoleniowychkpt. mgr Zbigniew Węglewski

Tel.: (48) 67 258 9471 wew. 22

Samodzielne stanowisko pracy ds. kwatermistrzowsko-technicznych

Młodszy inspektor ds. kwatermistrzowsko - technicznych

mł. asp. Tomasz Matusiak Starszy technik ds. kwatermistrzowsko - technicznych mł. asp. Tomasz Matusiak

Tel.: (48) 67 258 9471 wew. 28

Zadania w zakresie stanowiska pracy ds. obronnych i ochrony informacji niejawnych

Realizuje Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wałczu

st. kpt. mgr inż. Dariusz Lubianiec

Zadania w zakresie stanowiska pracy ds. BHP

Realizuje Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wałczu

st. kpt. mgr inż. Dariusz Lubianiec