15.04.2019 r.

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu

poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

stażysta

Liczba kandydatów do przyjęcia do służby: 1

Stanowisko etatowe (docelowe): starszy ratownik - kierowca

System pełnienia służby: zmianowy

Miejsce pełnienia służby: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu,
ul. Generała Władysława Andersa 20, 78-600 Wałcz

 !!! PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZONYM PLIKU!!!

Ogłoszenie o naborze

 Oświadczenie nr 1 (przetwarzanie danych osobowych) 

 Oświadczenie nr 2

 Zaświadczenie nr 1 (brak przeciwwskazań zdrowotnych)

 Zaświadczenie nr 2 (udział w działaniach / ćwiczeniach)