Samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno – rozpoznawczych